Radioaktiva containrar i Rotterdam

Holländska myndigheter har hittills identifierat 19 containrar som bär spår av radioaktiv kontaminering, containrarna har skeppats från Japan till Rotterdam. Efter noggrannare undersökningar kunde man konstatera att 14 av containrarna låg under gränsvärdet för radioaktiv strålning på 4bq/cm2. Containrarna kunde därför återlämnas till sina ägare. De övriga containrarna har isolerats, en av containrarna låg på 6bq/cm2. Kontaminerade containrar rengörs och återförs till ägarna så fort de kommer under gränsnivåerna.Myndigheterna undersöker alla fartyg från Japan, containrarna screenas för att utreda om radioaktiv strålning förekommer.