Fotograf: Sveriges riksdag

Kategori: Ekonomi | Politik

Rädda svenska rederier!

Moderaterna Maria Stockhaus och Anders Hansson uppmanar regeringen att hjälpa krisdrabbade rederier genom att tillfälligt förändra av lagen om sjöfartsstöd, ett förslag som delegationen för sjöfartsstöd lade redan i mars.

Krispaket efter krispaket avlöser varandra i sviterna av coronaviruset. Ekonomin faller och arbeten går förlorade när företag riskerar att gå i konkurs till följd av restriktioner som antagits i olika länder för att förhindra smittspridning. Alla branscher påverkas, men i synnerhet hotell-, restaurang- och resebranscherna är extra utsatta. För att ekonomin snabbt ska kunna återhämtas krävs att efterfrågan återuppstår och då krävs bl.a. fungerande transporter.

Den senaste tiden har vi kunnat se hur flyget fått kompensation för fallande efterfrågan men den för Sverige så viktiga sjöfarten har ännu inte åtnjutit samma stöd.

Det kommer vara viktigt att vi kan säkerställa tillgängligheten till Sverige både under och efter den nuvarande krisen. I synnerhet rederier som bedriver färjetransporter med enbart persontransporter eller kombinerade gods- och passagerartransporter är särskilt hårt drabbade av den nuvarande situationen. På lång sikt finns naturligtvis en risk att även andra delar av branschen drabbas hårdare, inte minst om virusutbrottet för med sig en djup och utdragen lågkonjunktur.

Åtgärder måste nu vidtas i syfte att säkerställa att rederier kan fortsätta sin verksamhet även när smittan ebbar ut och restriktioner hävs. En snabb åtgärd som tämligen bör vara enkel för regeringen att vidta är en tillfällig förändring av lagen om sjöfartsstöd. Sjöfartsstödet betalas idag inte ut till de rederier som tvingas ha sina fartyg förankrade vid hamn till följd av det snabba efterfrågestoppet och de olika restriktionerna för internationellt resande som finns. En tillfällig förändring av lagen skulle innebära att många rederier får ett utökat andrum för att rida ut stormen.

En sådan enkel och snabb åtgärd skulle innebära ett mycket stort stöd till drabbade rederier och även påskynda uppstarten av verksamheten igen när väl krisen är över. Delegationen för sjöfartsstöd vid Trafikverket har redan i mars presenterat en sådan lösning, men ännu har inget beslut tagits av regeringen. Tiden går och för varje dag förvärras situationen för svenska rederier. Det är hög tid att gå från ord till handling och genomföra denna tillfälliga förändring av lagen om sjöfartsstöd. Passivitet riskerar att fördjupa den pågående krisen för såväl företagande som för svensk ekonomi.

I nuläget går det inte att säga hur länge den här krisen håller i sig men även om alla länder börjar lätta på sina restriktioner finns en risk för eftersläpning i efterfrågan. Mer än 90 procent av all svensk handel går via sjöfarten. Det är därmed av yttersta vikt att Sverige stödjer rederier i denna svåra tid.

Maria Stockhaus (M), trafikpolitisk talesperson

Anders Hansson (M), riksdagsledamot från Skåne läns södra