Räd mot klassningssällskap länkas till IACS

Förra månadens razzior mot flera ledande europeiska klassningssällskap fokuserade helt på den möjliga kopplingen till Londonbaserade International Association of Classification Societies (IACS). Enligt en insiderkälla sökte EU-inspektörerna i olika datafiler efter ordet ”medlemskap” och fraserna ”gemensamma regler för tankers och bulkfartyg” samt ”överföring av klassning”. Enligt Lloyd’s List skulle detta kunna innebära att EU-kommissionen misstänker att IACS-medlemskap innebär privilegier, vilket diskriminerar icke-medlemmar. Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Bureau Veritas och Rina är också medlemmar i Euracs (European Association of Classification Societies). PRS (Polish Register of Shipping) som uteslutits från IACS har ryktats ha klagat till EU:s konkurrensmyndighet.