Provtagning av utsläppt olja från luften

Den estniska gränsbevakningen testade i förra veckan en ny utrustning kallad ”lidar” i sitt miljöbevakningsflyg. ”Lidar”, som har utvecklats av det estniska företaget LDI, bygger på laserteknik och gör det möjligt att snabbt analysera ett oljeutsläpps omfattning samt vilken typ och sammansättning av olja det rör sig om direkt på utsläppsplatsen, utan att ta oljeprover. Utrustningen, som är ett komplement till radarn, kan upptäcka oljeutsläpp också under vattenytan, i isen och i mörker.