Produktion av motorblock i Åbo

Wärtsilä och det finländska företaget Konepaja Häkkinen Oy har ingått ett långsiktigt leverantörsavtal om tillverkning av stora motorblock. Konepaja Häkkinen har köpt Wärtsiläs industrihall i Åbo och investerar i ny utrustning. Meningen är att bearbetade och delmonterade motorblock från Åbo levereras som färdiga monteringsmoduler direkt till huvudmonteringslinjerna i Wärtsiläs fabriker i Vasa och Trieste.Konepaja Häkkinen har hyrt Wärtsiläs fabrikslokaler i Åbo sedan motortillverkningen i fabriken i Åbo upphörde vid årsskiftet 2004/05.