Probo Koala lämnar Estland

Åklagarmyndigheten i Estland har gett tillstånd för Probo Koala att lämna Estland. Under veckoslutet lämnade fartyget iland 567 ton länsvatten i Sillamäe hamn, som transporterades till EcoPro i Vaivara för behandling. Miljöinspektionen övervakade Probo Koalas resa till Sillamäe och lossningen av länsvattnet.Uppståndelsen kring Probo Koala beror, enligt det estniska miljöministeriet på brister i lagstiftningen, eftersom det enligt MARPOL inte är obligatoriskt för ett fartyg att deklarera exakt vad fartygets avfall innehåller. Analyserna visade att 90 procent av Probo Koalas länsvatten bestod av vatten och tio procent av oljeslam, vilket i sin tur innehöll bl.a. merkaptaner och svavelväten. Lämning av länsvatten iland kostar i Estland ca EEK 2,5 miljoner (EUR 160.000). Trafigura skriver i ett pressmeddelande att företaget APS i Amsterdam ville ha ett 40 gånger högre pris än normalt för att ta emot Probo Koalas länsvatten i juli.