Problem för nya Ventspils Grain Terminal

Verksamheten vid den nya Ventspils Grain Terminal har enligt nyhetsbyrån BNS inletts med utlastning av spannmål från Kazakhstan. Terminalen har byggts för export av spannmål från Kazakhstan och Ryssland. Nu hävdar Ventspils Freeport Authority att hamnoperatören inte når upp till avtalad godsomsättning och har höjt hyran för kajerna för att ersätta uteblivna godsavgifter. Spannmålsterminalen har i sin tur begärt att den statliga åklagarmyndigheten undersöker huruvida hamnbolaget agerat lagligt i frågan.Ventspils Grain Terminal har kapacitet att hantera en miljon ton spannmål årligen.