Privatiseringsförhandlingar avbrutna – polska varvssektorn skakas

Privatiseringsförhandlingarna mellan Przemyslaw Sztuczkowski från Amber/ Zlomrex och den polska regeringens minister ansvarig för privatiseringar slutade i fiasko. Sztuczkowski lämnade varvsförhandlingarna och har meddelat att han inte avser att förhandla mer. Han hade ensamrätten till förhandlingarna fram till den 12 maj. Efter över ett år av samtal, analyser och kalkyler ser Sztuczkowski inga möjligheter till lönsam fartygsproduktion vid de två största varven i Polen, enligt inofficiella källor släpar tidigare varvsskulder med – skulder som regeringen inte vill skriva av. Regeringen å andra sidan vill inte ”rea ut” hela industrisektorn, då landet har dåliga erfarenheter från när den polska stålindustrin privatiserades och såldes ut billigt.Framtiden för de två varven i Gdynia och Szczecin är nu mörk. Gdynia har en liten chans att varvets största kund – Rani Ungars ( Ray Car Carries Ltd) ska lägga ett bud igen. Szczecins enda budgivare var Amber. Båda varven har stora finansieringsproblem.SSN i Szczecin som sysselsätter 4.500 personer gjorde 2006 en förlust på PLN 112 miljoner. För 2007 överstiger förlusten PLN 200 miljoner. Dessutom kräver varvets tekniska utrustning stora investeringar (minst PLN 300 miljoner). Gdynia Shipyard avslutade 2006 med förluster på PLN 275 miljoner. Gamla skulder till staten i form av obetalda sociala avgifter översteg PLN 500 miljoner. Det var klart att budgivare som skulle överta Gdynia Shipyard omgående måste pumpa in minst PLN 1 miljard. För Szczecin PLN 800 miljoner. Varvsnedläggningar hotar cirka 80.000 arbetsplatser i nästan 1.000 bolag och om de två polska produktionsvarven skulle gå i konkurs skulle det betyda kostnader för polska staten på PLN 4,5 miljarder – bara under det första året.