Privatisering inledd i Göteborgs Hamn

På onsdagen ställde sig Göteborgs kommunstyrelse bakom förslaget att Göteborgs Hamn ska delas upp i ett kommunalt hamnbolag samt tre terminalbolag, vilka så småningom ska tas över av privata aktörer. I ett pressmeddelande säger Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt att han ser kommunens beslut som ett steg i naturlig riktning:– Nu kan det kommunala hamnbolaget fokusera på att utveckla handelsplatsen och godsnavet Göteborg och stärka rollen som Nordens ledande hamn.Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström är också positiv:– Genom att få in externa terminaloperatörer som bidrar med sitt internationella kunnande kan Göteborg locka till sig ännu fler fartygslinjer och växa ytterligare, vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning för göteborgarna.Det var förra året som Göteborgs Hamn lät göra en utredning som tittade på olika alternativ för den fortsatta organisationen av hamnen. Utredningen lämnades i höstas över till kommunstyrelsen.Nu ger kommunstyrelsen Göteborgs Hamns styrelse i uppdrag att bilda ett kommunalt hamnbolag som ska äga hamnområdet, infrastruktur och alla kajer. Tre terminalbolag ska också bildas, ett för containerterminalen, ett för bilterminalen och ett för ro-ro-terminalen. När uppdelningen är klar kan privata operatörer ta över terminaldriften.Kommunstyrelsens beslut är ett så kallat inriktningsbeslut. Efter att Göteborgs Hamns styrelse tagit fram ytterligare beslutsunderlag ska kommunfullmäktige ta slutlig ställning i frågan till hösten.