Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Fartygsutrustning | Folk/företag | Hamn/Logistik

Prisfrågan fortsatt i centrum

Östersjöns hamnar vill driva på utvecklingen av LNG-infrastruktur. Prisfrågan fortfarande hett omdebatterad.

– Våra medlemmar måste veta vad priset är för LNG ombord på fartyget, säger Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening under Baltic Ports Organisations seminarium om LNG som framtida fartygsbränsle.

Det uppstod en debatt om priset på LNG på världsmarknaden och hur det påverkar priset på LNG när det väl tankats ombord på ett fartyg som bränsle.

– Vi i Helsingborg har ett projekt, HELGA som går ut på just det. Vi ska sälja LNG med pris per ton eller kubikmeter. Det passerar 40.000 fartyg här utanför. De ska veta att i Helsingborg finns det LNG, säger Helsingborgs hamns vd Niels Vallø.

Hönan eller ägget lever

Flera av talarna under seminariet som hölls i Helsingborg vill gärna säga att LNG tagit sig förbi diskussionen om hönan eller ägget, det vill säga vilket som måste komma först – fartyg eller bunkerstationer. Ändå är det frågan om priset som väcker debatt och engagemang. Ingen vågar beställa fartyg utan att veta priset. Trots det verkar det inte riktigt vara så.

– Vi inom HELGA är beredda att gå före och ta investeringen i en LNG-terminal. Vi är nära, vi hoppas kunna ta ett slutgiltigt beslut under året, vi behöver bara någon partner till. Några redare som är beredda att gå med oss så kommer det här projektet att börja flyga, säger Anders Östlund , vd på Öresundskraft.

Han har också förklarat att den medelstora LNG-terminal som planeras i Helsingborg, förutom till sjöfarten, måste kunna sälja LNG till både åkerinäringen och till industriella kunder och att när det gäller priset så är det volymen som avgör.

– Det är svårt att foga samman alla delarna i den här försörjningskedjan. När vi ringer till LNG-leverantörerna och frågar vad LNG-kostar så frågar de ”hur mycket vill ni köpa” och det vet vi inte för vi vet inte hur stor efterfrågan blir och när då redarna frågar oss vad LNG kommer att kosta dem så kan vi inte svara för vi vet inte vad vi kommer att få betala, säger Anders Östlund.

– Redare ringer oss och frågar vad LNG kostar men vi säger ring Skangass och Gazprom för det är de som vet. Det vi ser är att priserna varierar kraftigt från från fall till fall. Vi har sett fall där priset för LNG ligger nära priset för HFO och vi har sett fall där det ligger nära priset för MGO, säger Leif Abildgard, försäljningschef på från den finska motortillverkaren Wärtsilä i Danmark.

Måste vara enkelt

Från Skangass kommer Johan Algell, som inte talar om några priser men gärna om att Skangass redan levererar LNG och att leveranserna kommer att bli ännu enklare.

– LNG måste vara enkelt. Det ska gå att bunkra precis som redarna är vana vid och det kommer vi att kunna göra till hösten eller vintern när vi chartrat in ytterligare ett fartyg och byggt om det något för att det ska kunna fungera som bunkerfartyg,säger Johan Algell som också gör en poäng som går lite stick i stäv med temat för seminariet som är utbyggnaden av fler LNG-terminaler i Östersjön.

– Jag anser att sjöfarten måste sluta fundera på hur många terminaler det finns och istället fokusera på var det faktiskt finns LNG tillgängligt oavsett om det är från terminal eller från fartyg. Under de senaste sju-åtta åren har vi sett många kartor med LNG-terminaler som ska byggas, inte många av dem har blivit verklighet. Terminaler kommer att byggas, var de byggs kommer marknaden att styra.

Många planer

P-O Jansson, tidigare vd för Helsingborgs hamn, leder för BPOs räkning det EU-finansierade projekt, LNG in Baltic Sea Ports, där seminariet är en del. I projektet har sju hamnar undersökt möjligheterna att skaffa sig någon form av LNG-fasilitet, terminal eller bunkerfartyg. Stockholm har redan bunkringen av Viking Grace men ingen av de andra hamnarna har ännu tagit något beslut om att gå vidare efter att ha gjort sina inledande studier men det kan ha ändrats innan P-O Jansson ska avlägga rapport till EU i slutet av året.

– Vi ska förutom en slutrapport också leverera en LNG-handbok till EU, det är ett krav.

LNG som fartygsbränsle ses som en ny marknad av flera aktörer, inte bara gasleverantörer utan också hamnarna. SSPA i Göteborg är inblandade i LNG-studier runt hela världen och Ulrika Roupé visar en lång lista med pågående LNG-projekt runt Östersjön och höjer ett varningens finger.

– Jag tror vi riskerar att få en överetablering av terminaler och skulle gärna se mera samordning av projekten. Var ska det ligga en stor terminal, var ska det ligga en mellanstor eller mindre och i vilka hamnar räcker det med en bunkerpråm, säger Ulrika Roupé.

Retorisk fråga

Från åhörarplats ställer Per Wimby från Stena Teknik en fråga, som med tanke på Stenas uttalade tro på att metanol vore ett bättre alternativ som framtidens bränsle för sjöfarten, nog måste uppfattas som retorisk till P-O Jansson.

– Varför tittar ni på LNG?

– För att LNG har pekats ut av EU som ett framtida bränsle, säger P-O Jansson och då är man inne på ett område som Redareföreningens Pia Berglund redan berört.

– Vi jobbar väldigt aktivt mot EU för att kommande regelverk inte ska utesluta andra alterantiva bränslen än LNG.