PRISCO beställer tankerserie

Varvet STX i Sydkorea har påbörjat bygget av den första tankern i en serie på sju produkttankfartyg på 51.000 dwt för Primorsk Shipping Corporation. Fartygen blir enligt rederiet de första att få klassen Winterization D enligt Lloyd’s Registers nya regler för fartyg som seglar i minusgrader. Alla fartyg i serien ska byggas med dubbelskrov och få utrustning för att transportera flytande gods vintertid. Det första fartyget ska levereras i november och de nästa fram till maj nästa år.