Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Folk/företag | Miljö

Räddade 13 i sjönöd – hyllas av IMO

I samband med firandet av Världssjöfartens dag i Stockholm uppmärksammades Fredrik Krysén, befälhavare på Wallenius, för sin räddningsinsats då 13 personer räddades i Malackasundet. 

Temat för årets Världssjöfartens dag var IMO:s 70-årsdag. Därför fanns också Marina Angsell, internationell samordnare på Transportstyrelsen, på plats för att prata om IMO:s historia och framtid. Hon har själv varit svensk representant i IMO de senaste tio åren, och nyligen valdes hon till ordförande för the Facilitation Committee, FAL, som är en av IMO:s fem huvudkommittéer.  

Sex timmar i vattnet

Övriga talare var Göran Söderdahl på Wallenius Marine och Helen Ågren på utrikesdepartementet. Årets IMO Award for Exceptional Bravery at Sea delades ut till Fredrik Krysén som på sin väg till Singapore med bilfartyget Undine förra året såg till att 13 nödställda personer, under svåra väderförhållanden, räddades efter ett skeppsbrott. Fredrik Krysén och manskapet ombord på bilfartyget Undine upptäckte de nödställda i Malackasundet. På det kapsejsade fartyget, ett mindre containerfartyg, fanns 15 personer ombord. 

– Efter att vi plockat upp de 13 personerna fortsatte vi att leta efter de båda saknade, som var kaptenen och kocken. Men vi hittade dem inte. Men vi lyckades rädda 13 fäder och försörjare, vilket var stort. 

Medmänsklighet

Fredrik Krysén och de ombordanställda på Undine har även prisats av andra organisationer. Förklaringen till uppmärksamheten tror han beror på medmänsklighet. 

– När vi kom fram till platsen hade personerna legat i vattnet i sex timmar. Detta är en väldigt trafikerad led och jag kan tänka mig att säkert 50 fartyg hade passerat området innan vi kom. Ändå hade ingen plockat upp dem, vilket vi förstås tycker är konstigt. Det handlar ju bara om medmänsklighet.  

Stärker Sverige

Priset delades ut av Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

– Det är sådana här handlingar som stärker Sverige som sjöfartsnation ytterligare, sade han. 

Världssjöfartens dag firades i Sjöfartshuset i Gamla stan och bakom arrangemanget stod Maritimt Forum i samarbete med Transportstyrelsen, Näringsdepartementet, Svensk Sjöfart och Sjöräddningssällskapet.