Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart | Regelverk

Prisade på Världsjöfartens Dag

Med föredrag och paneldiskussioner diskuterades sjösäkerhet inför närmare 250 personer på Världssjöfartens Dag i Göteborg där temat var ”100 år efter Titanic”.I samband med seminariet delades tre sjöfartsrelaterade priser ut. Folke Patrikssons pris som ska stimulera kreativitet, uppfinningsrikedom och framåtanda hos unga människor inom sjöfarten instiftades på hans 60-årsdag och delades nu ut för elfte gången. I år gick det till de två nyutexaminerade sjökaptenerna och tillika frivilliga sjöräddarna Jonas Carlsson och Martin Sommer som utvecklat en metod, ett digitalt hjälpmedel som minskar insatstiden radikalt vid en sjöolycka.Wistas kompassros är ett pris som Wista Sweden delat ut i sju år till en person som representerar ett gott ledarskap. I år gick det till Karolina Boholm som är transportdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna.Sjöfartsforum delade ut sitt miljöpris. I år gick det till Ystad Hamnlogistik för sin landströmsanläggning, som är världens största och som kan förse fyra fartyg med el samtidigt.