Tern Island på Rivöfjorden utanför Göteborgs hamn dit hon anlände under natten till onsdagen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad | Tank

Premiäranlöp för Tern Island i Göteborg

Nu inleds en ny epok i Energihamnen i Göteborg då Terntanks nybygge Tern Island som första tankfartyg med en hybridlösning för nollutsläpp lägger till i Skarvikshamnen.
Nybygget Tern Island levererades trots pandemi i tid till Terntank den 15 december 2021 av varvet China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou, Dingheng Co Ltd. Därefter inleddes resan till Europa efter att fartyget först anlöpte Bintulu i Malaysea och Kuala Tanjung i Indonesien för att lasta vegetabilisk olja. Lasten lossades i Barcelona och Vigo i Spanien innan fartyget satte kurs mot Göteborg.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]eng Co Ltd. Därefter inleddes resan till Europa efter att fartyget först anlöpte Bintulu i Malaysea och Kuala Tanjung i Indonesien för att lasta vegetabilisk olja. Lasten lossades i Barcelona och Vigo i Spanien innan fartyget satte kurs mot Göteborg.

Resan från Kina till Göteborg gick helt planenligt, uppger Marcus Jakobsson på Terntank. Tern Island ankrade tidigt onsdag morgon på Rivöfjorden på redden utanför Göteborg i väntan på sin kajplats i Skarvikshamnen. Fartyget väntas förtöja vid kajplats 519 på lördagen.

– Vi vill speciellt tacka vår besättning för ett mycket bra utfört arbete, säger han.

I Göteborg går Tern Island in i en flerårig tidsbefraktning till North European Oil Trade Oy (Neot) i Finland. Under Göteborgsanlöpet tar hon sin första last för Neot bestående av diesel och bensin från St1-raffinaderiet med destination Ingå i Finland.

Claes Möller, vd för Tärntank Ship Management, konstaterar att en milstolpe har uppnåtts då Tern Island blir det första tankfartyget med landanslutning för el att anlöpa Göteborgs hamn, vilket framgångsrikt möjliggör hamnverksamhet med nollutsläpp.

– Detta hade inte varit möjligt utan det goda samarbetet med Neot, som gör det möjligt för oss att bygga ett sådant banbrytande fartyg och med Göteborgs Hamn, vilket underlättade utvecklingen av denna lösning som den första hamnen i världen som erbjuder tankfartyg en möjlighet att ansluta till elektricitet, säger han till Sjöfartstidningen.

Tern Island på Rivöfjorden. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Tern Island är det första av två 15.000 dwt produkttankfartyg som utvecklats av Terntank i samarbete med Kongsberg Maritime utgående från rederiets föregående serie av Ternsund-typ, levererade 2016–2017.

Med de nya fartygen tar rederiet ytterligare ett stort steg för att reducera deras miljöpåverkan bland annat genom den nya hybridlösningen med det registrerade varumärket Terntanks Hybrid Solution®. En kombination av ett 450 kWh batteripaket, anslutning för landström och ett DC-Link system innebär att deras hamnanlöp kan bli helt fossilfria när hamnarna kan erbjuda elanslutning. Förutom Göteborgs Hamn kommer elanslutning att finnas även i Gävle. På finska sidan planeras möjlighet att ansluta till landström i Björneborg, uppger rederiet.

– Detta är det fösta anlöpet med ett fartyg med landströmsanslutning som anlöper Göteborgs hamn, en hamn av många som håller på att investera i landström. Det innebär att fartyget har ett nollutsläpp vid hamnoperationer och kan lossa och lasta på den energin som vi får via landsidan, säger Tryggve Möller, som är en av Terntanks ägare tillsammans med Annika Kristensson, Rigmor Möller och John Sten.

Tryggve Möller säger också till Sjöfartstidningen att hybridlösningen på de nya fartygen möjliggör peak shaving för att ytterligare reducera utsläppen. Jämfört med en tanker av motsvarande storlek med konventionellt dieselmaskineri uppger rederiet att utsläppen av CO2 reduceras med 70 procent, partiklar med 99 procent och NOx med 97 procent. Därtill reduceras bullernivån med 40 procent.

Maskineriet är av samma beprövade dual fuel-typ som på den föregående seriens fartyg, med en lågvarvig, tvåtakts huvudmaskin av typen Wärtsilä 5RT-flex 50 DF som är 100 procent kompatibel med biobränsle, vilket även gäller för hjälpmaskinerna och värmepannan.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]