Emelie Deymann ankommer till Västerås för första gången.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik | Inlandssjöfart

Premiär för nya inlandssjöpendeln

Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar är invigd. Under onsdagen kom det EU-klassade IVV-fartyget Emelie Deymann fram till Västerås efter den första resan från Stockholm Norvik. Sjöfartstidningen var på plats.

Det är ett historiskt sjöfartsprojekt som nu har blivit verklighet genom den nya inlandssjöpendeln för gods mellan Stockholm Norvik Hamn och Västerås hamn. Fartyget Emelie Deymann lämnade Norvik för den första avgången under tisdagskvällen och kom fram till Västerås klockan 13.00 under onsdagen efter att därmed även ha invigt den nya inlandsfarleden Herrhamraleden.

– Att få möjligheten att vara med på det här historiska är en bra basaffär för oss. Men vi ser också nyttan för regionens näringsliv och de som lever och verkar runt Mälaren, säger Carola Alzén, vd, Mälarhamnar AB.

Det femte transportslaget

Totalt var fartyget lastat med ett tjugotal containrar på den första resan. På kajen väntade både press och andra inbjuda för att bevittna anlöpet.

Containerpendeln är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). Syftet är att flytta över gods från i huvudsak väg till sjöfart för att kunna avlasta det tungt belastade vägnätet i regionen och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Emelie Deymann ankommer Västerås. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Fartyget Emelie Deymann opereras av det tyska rederiet Deymann, är 110 meter långt och har kapacitet för 208 TEU, vilket motsvarar omkring 200 lastbilar. Resan tar 15 timmar och pendeln startar med två avgångar i veckan. 

– Vi ser oerhört positivt på inlandssjöfart. Den ger oss en unik möjlighet att effektivisera transporterna i Stockholmsregionen, minska trängseln på vägarna samt ge rederier och varuägare ytterligare valmöjligheter, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Kan bli mer i framtiden

I framtiden kan även trafik till bland annat Bålsta och Köping bli aktuellt. Barge Transport Sweden AB (BTSA) hjälper Reederei Deymann att komma igång med trafiken i Sverige. 

– Alla typer av konsumtionsvaror som jeans, sneakers, mobiltelefoner, TV-apparater och möbler kommer att fraktas med pendeln in i Mälaren, men även insatsvaror för industrin. I andra riktningen fraktas svenska exportvaror som sågat virke, dryckesförpackningar, maskiner, pappersmassa och kartongpapper säger Lars Rexius, logistik- och marknadschef på Barge Transport Sweden AB i pressmeddelandet.