Fotograf: MP Bolagen

Kategori: Fartygsaffärer

Pråmen Boxer såld

MP Bolagens pråm Boxer har sålts till Norge.

Pråmen Boxer, som ägdes av MP Bolagen i Vetlanda, har sålts till Brevik Shipping AS, Brevik, Norge. Boxer överlämnades till köparen i Szczecin, Polen, den 20 juli. Affären mäklades av Sandinge Bogsering & Sjötransport.

Byggd av Kockums

Pråmen levererades till MP Bolagen av Kockums 1986, är 84 meter lång, 22,6 meter bred och har kapacitet att lasta 10.500 kubikmeter massaved eller 16.000 kubikmeter flis 1, eller cirka 6.400 ton annat bulkgods.

Massaved och flis

Boxer har till stor del seglat med massaved eller flis till och från MP Bolagens träflisanläggning i Ystad. Pråmen är utrustad med höga sidoväggar och två 6,35 meter breda ramper.