Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Passagerarsjöfart

Positiva LNG-besked på gång för Fjord Line

De norska myndigheterna tycks vara på väg att ge Fjord Line tillstånd att bunkra rederiets nya färjor med LNG i Risavika samtidigt som passagerare befinner sig ombord. Därmed skulle man slippa skicka ett stort antal tankbilar till Hirtshals i Danmark för att bunkra färjorna där.

Ända sedan den nya kryssningsfärjan Stavangerfjord sattes i drift i juli har bunkringen av fartyget varit ett problem för rederiet Fjord Line. Stavangerfjord är nämligen den första kryssningsfärjan i världen som drivs enbart med LNG, och eftersom det i Norge inte är tilltåtet att bunkra LNG så länge passagerare är ombord så har man fått lösa bunkringen i Danmark istället – där det alltså är tillåtet att bunkra LNG med passagerare ombord.

Rent praktiskt har detta inneburit att man tvingats köra 12-15 gastankbilar i veckan för LNG-transporter från Stavanger till Hirtshals, vilket är en sträcka på nästan 160 mil. 

”Fantastiskt bra”

Nu ser problemet dock ut att vara på väg att lösas. Enligt den norska tidningen Aftenbladet har den ansvariga myndigheten ”Direktoratet för samfunnssikkerhet och beredskap”, DSB, i ett brev till norska Justitiedepartementet öppnat upp för att Fjord Line ska få bunkra rederiets nya färjor i färjererminalen i Risavika samtidigt som man har passagerare ombord.   

– Vi har förstått att det här var på gång, och det är fantastiskt bra. Det betyder att vi omedelbart kan flytta 80 procent av bunkringarna till Risavika, säger Ingvald Fardal, vd för Fjord Line Norge till Aftenbladet. 

Enligt Aftenbladet skriver DSB att regeländringarna kan träda i kraft i början av november, efter en remissrunda på sex veckor. När allt sedan är klart kommer Fjord Line att kunna fylla Stavangerfjord direkt från tankbilar som bara behöver köra ett par hundra meter från Skangass LNG-anläggning i Risavika till färjeterminalen. 

Ny bunkringsanläggning 

För Fjord Line kommer beskedet som en extra god nyhet med tanke på att man nästa år sätter den nya färjan Bergenfjord i drift. Med anledning av detta har Fjord Line och Skangass ansökt om att få bygga en ny bunkringsanläggning med rör fram till terminalen i Risavika. Enligt Aftenbladet beräknas anläggningen kosta NOK 45 miljoner och den skulle kunna stå färdig nästa vår.