Fotograf: Pawel Flato

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Politik

Positivt besked för Vänersjöfarten

Satsningar på farleder och slussar märks i Trafikverkets nationella transportplan, som i dag överlämnades till regeringen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�mnades till regeringen.

Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 omfattar en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden. Fokus ligger på järnvägen som får 125 miljarder kronor för drift, underhåll och reinvesteringar. Även vägarna får sin beskärda del – 164 miljarder kronor. Att främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart hör till en av planens syfte och där konstaterar man att det behövs åtgärder i farleder. ”Det finns ett flertal hamnar där trimningsåtgärder som muddringsinsatser övervägs i anslutande farleder, till exempel Hargshamn och Sundsvall.”

Slussarna i Trollhättan

Arbetet som pågår med slussarna i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att göras klart, enligt Trafikverkets förslag, som dessutom föreslår åtgärder i farleden från Landsort till Södertälje liksom i farleden till hamnen i Luleå. Under den aktuella planperioden föreslås också arbetet med att ersätta de gamla slussarna i Trollhätte kanal att påbörjas. Dock ryms investeringen inte i sin helhet under planperioden, utan med ett slutligt genomförande och finansiering efter 2029.

Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn har det senaste året flaggat för behovet av en fördjupning av farleden in till hamnen för att kunna ta emot de största oceangående farttygen fullastade, något som inte är möjligt i dag. I transportplanen konstaterar man att farleden i Göteborgs hamn har bristande kapacitet, men att projektet sannolikt kommer att behöva hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. ”Förutsatt att regeringen ställer sig bakom förslagen till utpekade brister kommer Trafikverket att prioritera framtagande av ett fördjupat underlag så att mer kunskap finns om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa planeringsomgång”.

”Positiva för sjöfarten”

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, tycker att flera föreslagna åtgärder är positiva för sjöfarten.

– För sjöfartens del ser vi med glädje att mer omfattande satsningar sker i farleder och slussar vid Mälaren/Södertälje, Luleå och Trollhättan. Dessa satsningar är mycket välkomna av näringslivet och av sjöfarten, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är också glädjande att man gör satsningar på landinfrastrukturen till och från hamnarna. Även om vi tror att man skulle kunna arbeta mycket mer med så kallade steg 2-åtgärder, ett effektivare användande av den sammanlagda infrastrukturen, och därmed få ut större effekt för pengarna genom att låta fördelningen vara mindre given från uppdragsgivaren. Generellt ser denna plan i mångt och mycket lovande ut. Investeringar i farleden till nordens mest betydelsefulla logistiknav och största hamn, Göteborg, har dessvärre inte fått plats i förslaget, säger Rikard Engström.

Våren 2018

Samtidigt som planen överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth så skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och vara underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]