Fotograf: Wasaline

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Positiv sommar för Wasaline

Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa ökade under sommarmånaderna. 

Mellan juni och augusti ökade passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa med 4,4 procent och antalet personfordon med 4,7 procent, jämfört med förra sommaren. Mellan januari till augusti ökade passagerarantalet med 7,6 procent och 6,9 procent på fordonssidan. Frakten ökade under den här perioden med 1,5 procent, jämfört med året innan.

Wasaline noterar också att antalet bokade hotellnätter i Vasa, via Wasaline, ökade med drygt 25 procent. Det är första gången i rederiets historia som antalet hotellövernattningar är fler på den finska sidan.