Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

Poolsamarbete fyller 15 år

Stena Sonangol Suezmax Pool fyller 15 år. I dag består poolen av 21 suezmaxtankers.

2005 bildades Stena Sonangol Suezmax Pool, ett joint venture med Stena Bulk och angolanska statliga oljebolaget Sonangol som jämbördiga partners. 

Allt började med diskussioner mellan Mark Heater från Sonangol och Kim Ullman från Stenasfären. Poolen grundades på delade värderingar om hög kvalitet, långsiktighet och kundfokus.

Utökning

I dag är tankpoolen 21 suezmaxar stark och drivs från Houston i Texas, USA.

– En av målsättningarna är att utöka poolen, genom partnerskap och externa partners. Poolstrukturen utvärderas konstant för att möta de senaste kraven både vad gäller interna och externa faktorer. Detta för att förbli relevanta och ett attraktivt val för redare att placera sina fartyg, säger Johan Jäwert, SSP Poolmanager och ansvarig för Stena Bulks verksamhet i USA, i ett pressmeddelande.

– Under årens lopp har vi expanderat med ett antal Suezmax-tankers av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi mycket på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant när det gäller såväl säkerhet som miljö. Men vi utvärderar även våra befintliga fartyg för att hitta lösningar till ytterligare bränslebesparing, säger Joao Almeida, vd för Sonangol Marine Services.

15 av de 21 fartygen ägs av Stena Bulk och Sonangol. Tre är inhyrda på time-charter och tre på kommersiellt management.

Högpresterande pool

Stena är mycket nöjda med poolen.

– Vår pool har varit den bäst presterande Suezmax-poolen 12 av de senaste 15 åren, vilket till stor del är ett resultat av vårt kundfokus där innovation, prestation och kvalitet prioriteras, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Bakom framgångarna framhålls också egenutvecklade digitala plattformen Orbit, som är till stor nytta för både befraktare och operatörer, samt den goda interaktionen mellan parterna, som tillför mångfald och därmed flexibilitet och öppenhet för förändringar.

På spotmarknaden

Befraktning och operation sker från Göteborg och Singapore. Stena Sonangol Suezmax Pools fartyg går i oceanfart på spotmarknaden. 

Firandet av 15-årsjubileet startade i Houston i dagarna och fortsätter i både London och Singapore senare under året.