Polska varvssektorn tagen på sängen

Polens tilltänkta premiärminister Kazimierz Marcinkiewicz överraskade varvssektorns representanter när han under ett möte i Szczecin sa att hans regering vill stoppa konsolideringen av den polska varvssektorn. Enligt Marcinkiewicz har varje varv sin egen väg till utveckling och unika möjligheter på marknaden. Staten ska kontrollera sektorn men inte tvinga enskilda varv till lösningar som skulle förstöra deras marknadsprofil och identitet.Marcinkiewicz uttalade sig dock inte om de påbörjade konsolideringsprocesserna och finansieringen av den löpande produktionen för hela sektorn.Marcinkiewicz lovade att stoppa privatiseringen i fallet med bulkrederiet Polsteam (med 80 fartyg), eftersom rederiet har en stor strategisk betydelse för den polska staten. Han lovade dessutom att regeringen snabbt ska underlätta återkomsten av polska fartyg till polskt register och polsk flagg.