Polska svetsare till låns

Polska fackföreningar inom varvsindustrin vill bromsa polska svetsares exodus till utlandet. Enligt Dariusz Adamski på fackföreningen Solidaritet på Gdyniavarvet förhandlar man med norska fackföreningar om ett system för utlåning av polska svetsare. Ett sådant avtal skulle underlätta planeringen av produktionen och arbetskraftsbehovet på polska varv. Grupper av polska svetsare skulle då kunna flytta till ett norskt varv under några månader för att sedan avlösas av andra grupper. Under tiden skulle polska arbetare tillhöra det norska facket.