Baltic Frost passerar Lexus på väg in till Göteborg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk | Arbetsmiljö

Polisen ändrar sig om utländska sjömän

Polisen har gjort en kovändning när det gäller utländska sjömäns rätt att gå iland. Från och med lördag är det återigen tillåtet för utländska sjömän att gå iland i en hamns huvudort.

Under torsdagen kom nya bestämmelser från regeringen gällande det tillfälliga inreseförbudet som gäller i Sverige sedan den 17 mars. Själva inreseförbudet förlängs till den 31 augusti, men samtidigt införs vissa lättnader. En sådan förändring rör sjömän som tidigare inte haft rätt att gå iland för annat än hemresor eller arbete vid kaj på sitt fartyg, vilket Sjöfartstidningen uppmärksammat. Förändringen har fått gränspolischef Patrik Engström att ändra sitt tidigare beslut.

– Nu träder en ny förordning om inreseförbud i kraft och i den anges specifikt sjömän som undantag. Och mot bakgrund av det har jag då beslutat att upphäva polismyndighetens beslut från den 24 mars. Det innebär att från och med i morgon (lördag den 4 juli) så får sjömän återigen gå iland i det som kallas för hamns huvudort utan att man gör en inresekontroll, säger han till Sjöfartstidningen. 

En lättnad för många

Beskedet har tagits emot med en stor lättnad, bland annat av Berit Blomqvist från Sveriges Skeppsmäklareförening som är en av flera som länge kämpat för att få till en förändring eftersom hon sett hur sjömännens hälsa påverkats negativt av att inte få gå iland. 

– Vi har verkligen försökt vända på alla stenar i detta, vi gav oss inte. Men i går (torsdag) var det verkligen alla de olika känslornas dag. När beskedet först kom om att de förlängde inreseförbudet till 31 augusti kändes det som en riktig käftsmäll, säger hon.

Har hamnat på undantagslistan

Sjömännens undantag från det tillfälliga inreseförbudet ligger under ett undantag för utlänningar som har särskilt angelägna behov av att resa in i Sverige eller som ska utföra nödvändiga funktioner här. På den listan ligger nu sjömän som jobbar inom transportnäring och på kryssningsfartyg. Gränspolischef Patrik Engström menar att beskedet inte var oväntat.

– Vi visste att det skulle komma en ny förordning och att sjömän skulle nämnas specifikt där är inte så förvånande med tanke på att sjömäns situation globalt är ett stort problem eftersom de är fast på sina fartyg, säger han. 

Inga krav på tester

Patrik Engström säger att det inte finns några krav på att besättningsmedlemmar ska testas för coronaviruset och att undantaget gäller på samma sätt som de tidigare reglerna, vilket betyder att en sjömän oavsett nationalitet får lämna sitt fartyg för att ta sig till hamnens huvudort.

– Sedan gäller givetvis för alla som är i Sverige rekommendationen om social distans. Eller om man är sjuk att ska man stanna hemma eller i det här fallet inte lämna sitt fartyg, säger Patrik Engström.