Polferries byter terminal i Gdansk

Polferries kommer att lämna sin egen terminal vid Oliwskiekajen, på västra sidan av hamnkanalen i Gdansk, som idag betjänar de bägge färjorna Scandinavia och Baltivia som trafikerar linjen mellan Gdansk och Nynäshamn. Färjorna kommer istället att anlöpa den betydligt modernare terminalen vid Westerplattekajen som byggdes för DFDS trafik för några år sedan. DFDS lade dock ner trafiken till stor besvikelse för hamnen som investerat stora pengar i terminalbygget. Beslutet om flytt är fattat och förhandlingar pågår mellan hamnbolaget och rederiet.Bytet av terminal innebär fler fördelar för alla inblandade parter. Westerplattekajen är mycket större och har moderna, bekväma lösningar både för lastbilar och passagerare. Den har en modernare tull- och passkontrollanläggning som uppfyller Shengenavtalets krav.Ett problem är dock att Scandinavias akterramp och sidoport inte är anpassade till terminalen vid Westerplatte. Att bygga om dessa skulle enligt MacGregor att kosta cirka PLN 4 miljoner. Men eftersom arbetet med modernisering av terminalen vid Westerplatte pågår – två nya färjelägen skall byggas – inväntar man sannolikt detta eftersom ett av de nya lägena kan anpassas till Scandinavia i samband med konstruktionen.