Polens sjöburna kolexport minskar

Enligt Weglokoks – Polens största kol- och koksexportör – kommer den sjöburna kolexporten till Europa nästa år att minska till 4–5 miljoner ton från årets 7,3 miljoner ton. 2005 exporterades 12 miljoner ton sjövägen från Polen till övriga Europa. I år kommer Polens totala kolexport att uppgå till 15–16 miljoner ton.