Polen accepterar varvsplan från EU

I måndags gick tiden ut för Polen att reagera på EU-kommissionär Neelie Kroes krav för privatiseringen av den polska varvsindustrin. I princip innebär detta att man kommer att sälja ut varvens tillgångar och använda en del av medlen för att återbetala skulder. Därefter skall statsstöd på upp mot EUR 1,5 miljard betalas tillbaka. De då tomma bolagen kommer därmed att gå i konkurs. Sedan kan man börja om på nytt, men kommissionen vill då också se annan produktion också vid sidan av skeppsbyggnad. Polen kräver dock en respit på 2–3 månader eftersom förfarandet kräver en lagändring.