Polar Marine kancellerar nybygge

Polar Marine II, ett joint-venture mellan GC Rieber Shipping och Otto Marine, har kancellerat nybygge nr 7038 som beställdes i maj 2008, på grund av kraftiga förseningar. Varvet har bestridit kancelleringen och nu väntar därför ett skiljedomsförfarande. Inbetalt förskott, cirka 20 procent av kontraktssumman, täcks av en återbetalningsgaranti.