Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Plan med för lite plats för sjöfart

I sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportplan skriver Maritimt Forum att sjöfarten behöver få mer utrymme i infrastrukturplaneringen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nfrastrukturplaneringen.

Det maritima klustrets intresseförening Maritimt Forum har lämnat remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018 till 2029. Intresseföreningen påpekar att samtliga trafikslag behövs och att en stor del av transportarbetet utförs av sjöfarten. Detta anser man borde märkas tydligare i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

Transportkedja

Åtgärder behövs för att skapa en sammanhållen transportkedja där sjöfart och hamnar knyts ihop med det nationella väg- och järnvägsnätet, anser Maritimt Forum och efterlyser att samhällsekonomiska kalkyler för beslut om infrastrukturinvesteringar bör utvärderas så att godstransporternas samhällsnytta beräknas rättvist.

Forskning och innovation

Vidare betonar intresseföreningen att persontransporter till sjöss är en kollektivtrafiklösning som borde lyftas fram mer i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

Enligt Maritimt Forum är det likaså viktigt att satsningar på forskning och innovation för att utveckla framtidens transporter i högre grad omfattar även sjöfart.

Järnväg dominerar

– Trots större satsning i denna plan än förra gången är de totala satsningarna på sjöfarten blygsamma, 0,8 procent av totalt 622 miljarder kronor. Den nationella planen är främst inriktad mot järnväg. Påfallande ofta slutar dock en järnvägssträckning vid en hamn och därför behövs åtgärder där sjöfarten knyts samman med övriga trafikslag så att det skapas en sammanhållen transportkedja. Vi anser också att det är viktigt att persontransporter till sjöss inom kollektivtrafiken lyfts fram i den övergripande och långsiktiga infrastrukturplaneringen, kommenterar Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]