PKN Orlen söker tillstånd från Europakommissionen

Trots rådande leveranssvårigheter för råolja ansöker det polska oljebolaget PKN Orlen enligt nyhetsbyrån BNS om tillstånd av Europakommissionen för att köpa det litauiska oljeraffinaderiet Mazheikiu Nafta. Raffinaderiet är det enda i de baltiska staterna. PKN Orlen har beslutat att skicka ansökan om godkännande av affären till konkurrensmyndigheter i USA och Ukraina.PKN Orlen är därtill intresserat av att köpa statens aktier i den lettiska oljeterminalen Ventspils Nafta för att kunna exportera Mazheikiu Naftas produktion över hamnen i Ventspils. Lettlands regering har planer på att sälja sitt innehav på 38,6 procent av aktierna i Ventspils Nafta på Rigabörsen för minst LVL 70 miljoner (EUR 99,6 miljoner). Aktierna är också av intresse i Kazakhstan, som söker nya exportvägar till väst. Tidigare har oljebolaget Kazmunaigaz från Kazakhstan visat intresse av att köpa Mazhiukiu Nafta.