Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Torrlast

Piteå Hamn tillåts växa

Mark- och miljödomstolen säger ja till en utbyggnad av Piteå Hamn, vilket innebär att muddring får göras och kajen förlängas. Dessutom kommer järnvägen ut till hamnen att förbättras. 

Syftet med utbyggnaden av Piteå Hamn är att utveckla hamnen och i förlängningen skapa bättre förbindelser med järnvägen. Beslutet från Mark- och miljödomstolen betyder nu att man får tillstånd att muddra en yta på 31.000 kvadratmeter ned till 12,7 meters djup, plus att man får förlänga kajen på Haraholmen med maximalt 100 meter. 

Muddringsmassorna ska huvudsakligen användas för att fylla igen ett område där det i dagsläget finns en småbåtshamn.

Oklar finansiering

Exakt när utbyggnaden ska göras är dock inte klart. Enligt Piteå-Tidningen är finansieringen inte löst och det är oklart när man kommer att få loss de EU-pengar som behövs. Satsningen beräknas totalt uppgå till SEK 100 miljoner, och målet är att EU ska gå in med hälften av den summan, och att Piteå kommun och Piteå Hamn ska bidra med SEK 25 miljoner vardera. 

Järnvägen förstärks

Samtidigt som man väntar på besked från EU om hamnfinansieringen är det sedan december 2013 klart att man får pengar från EU:s strukturfond till att utveckla järnvägen ned till hamnen. Enligt P4 Norrbotten handlar det om SEK 30 miljoner som ska gå dels till att elektrifiera och förstärka det kommunala industrispåret ned till hamnen, dels till att anlägga fler spår och terminalytor på överlämningsbangården i själva hamnen. 

Totalt kommer järnvägsprojektet att kosta SEK 60 miljoner, varav Piteå kommun, länsstyrelsen och Piteå Hamn står för halva det beloppet.