Pirattack mot tanker vid Nigerias kust

Pirater attackerade Murmansk Shipping Companys tanker Khatanga den 23 februari när fartyget var på väg till Onne i Nigeria. Khatanga råkade ut för piraterna 20 sjömil från kusten, enligt rederiet. Ett fiskefartyg, som inte kunde identifieras, hade ändrat kurs i riktning mot Khatanga och inte svarat på radioanrop. Alla strålkastarna på tankern kopplades in och besättningen larmades. Det oidentifierade fartyget försökte närma sig tankerns akter. Khatanga ökade hastigheten och försökte styra undan attacken, varvid piraterna öppnade eld med automatvapen. Befälhavaren beordrade besättningen att ta skydd i maskinrummet. Efter en timme gav piraterna upp. Ingen ur besättningen kom till skada. Enligt rederiet blev fartyget inte skadat vid attacken. Den ryskflaggade produkttankern, Khatanga (ex Bauska) 23.050 dwt, byggdes av Kockums i Malmö 1987 och kan göra 16 knop.