Fotograf: EU Navfor

Kategori: Haveri | Juridik | Politik

Pirater samlar gisslan på fiskefartyg

Allt tyder nu på att somaliska pirater valt att föra över de gisslantagna sjömännen från sjunkna Albedo till fiskefartyget Naham 3 som kapades i slutet av mars förra året.

EU:s marina styrka i området, EU Navfor, meddelar nu att fiskefartyget har förtöjts i överbyggnaden av Albedo som i grunt vatten står på botten i den redd där fartyget varit ankrat sedan kapningen hösten 2010.

Spaningen från en av EU-styrkans helikoptrar visar att det finns beväpnade män på däck, men man har inte sett till någon av gisslan. Hittills har det bekräftats att 11 sjömän från Albedo är kvar i livet och de får om misstankarna stämmer då samsas om utrymmet med Naham 3:s 28-mannabesättning.

Svenska flottans HMS Carlskrona som snart avslutar sin tjänstgöring i området har två helikoptrar varav en alltid är ombord. I Sveriges 152-mannastyrka ingår en fototolk från flygvapnet med erfarenhet från Libyeninsatsen 2011.