Pirater lämnade St James Park

Den kapade brittiskflaggade kemtankern St James Park har frisläppts vid Garacad, Somalia, efter att piraterna mottagit en lösensumma. Kemtankern var på en segling till Thailand när hon kapades den 28 december i fjol. Fartyget har en 26 man stark besättning, varav tre filippinare, tre ryssar, en georgier, en rumän, fem bulgarer, två ukrainare, en polack, sex indier samt tre turkiska medborgare. Fartyget, 13.924 dwt, övervakas nu av EU Navfor. St James Park ägs av Philbox registrerat på Jungfruöarna som står under Zodiac Maritime, Storbritannien. Zodiac Maritime har både tekniskt och kommersiellt management av fartyget.