Pirater gav sig på fel fartyg

Ett somaliskt piratgäng i en mindre båt fick med all önskvärd tydlighet klart för sig betydelsen av att ha kunskap om olika fartygstyper innan man attackerar. Det fartyg som de trodde var ett enkelt byte visade sig vara spanska flottans Patino, som precis hade avslutat ett eskortuppdrag av ett fartyg med last för FN:s World Food Programme. När piraterna öppnade eld besvarades denna från örlogsfartyget som också satte in sin helikopter. En pirat dog och kastades överbord av de övriga sex som samtliga skottskadades och tillfångatogs.Ett annat örlogsfartyg har nyligen också lyckats grusa piratplaner. Den 31 oktober kapades den grekiskägda tankern Liquid Velvet på 11.559 ton dödvikt, med en besättning på 21 man plus en obeväpnad säkerhetskonsult ombord, och fördes till den somaliska kusten. För några dagar sedan upptäckte den marina underättelsetjänsten att fartyget var på väg till sjöss. Man misstänkte att tankern skulle användas som moderfartyg för attacker längre ut till havs. Den brittiska flottans helikopterstödfartyg Fort Victoria tog upp jakten och när man nått fram började örlogsfartyget cirkla runt tankfartyget. Det fick piraterna att vända tillbaka mot kusten under eskort av Fort Victoria.Bättre underrättelseverksamhet och ökande förståelse för piraternas taktik parat med en förhöjd säkerhetsnivå på handelsfartygen verkar ha gett resultat. Nato rapporterar att av de 129 piratattacker som genomfördes av somaliska pirater förra året lyckades 24. Året innan lyckades 45 av totalt 132. Nato kunde också vid 96 tillfällen förra året hindra piratgäng innan de kunnat starta en attack. Just nu är sex fartyg och 175 personer i de somaliska piraternas våld.