Piratattackerna ökar

Piratattackerna världen över ökade med tio procent 2007, enligt International Maritime Bureaus årliga piratrapport. Det är första gången sedan 2003 som attackerna ökar. För 2007 rapporterades 263 attacker, jämfört med 239 föregående år. Antalet kapningar ökade från 14 till 18 under året. 239 sjömän togs som gisslan och 63 besättningsmedlemmar kidnappades med krav om lösensumma. Antalet piratattacker ökade mest i Somalia och Nigeria, länderna drabbades av 31 respektive 42 attacker, att jämföra med 10 respektive 12 attacker 2006.