Piratattack mot japanskt fartyg

På måndagen besköts den japanskflaggade VLCC:n Takayama, 150.053 brutto, i Adenviken av pirater. Fartyget var på ballastresa från Ulsan i Sydkorea till Yamboo i Saudiarabien när en mindre oidentifierad båt närmade sig och besköt fartyget. NYK Line som äger Takayama skriver på sin hemsida att inga personskador inrapporterats och den angripande båten ska ha försvunnit från platsen efter drygt en timme. Fartyget fick ett mindre hål på babordssidan nära aktern. Takayama har en besättning på sju japaner och 16 filippinier.