Pirat dödad i eldstrid

Säkerhetsstyrkor från norra Somalia sköt ihjäl en pirat under en eldstrid på ett kapat Panamaflaggat fartyg, uppger lokala regeringskällor för nyhetsbyrån Reuters. – Vi dödade en pirat och skadade två andra. Vi tillfångatog också deras två snabbåtar, säger Ali Abdi Aware, minister i den autonoma Puntlandregionen i Somalia. Ali Abdi Aware uppger också att det aktuella fartyget heter Wail och att det kapades under en segling med cement till Bosasso från Oman. Vid en slagning i internationella fartygsregister påträffas inte Wail.Den amerikanska marinens underrättelseavdelning (United States Office of Naval Intelligence) menar att nästan samtliga piratattacker utförs i dagsljus. Av 21 kapningsförsök under två månader och elva lyckade kapningar, inträffade samtliga utom ett på dagtid. Av tio fartyg som utsattes för kapningsförsök men som lyckades undkomma var medelhastigheten 15 knop. Därför rekommenderar underrättelseavdelningen fartyg att hålla högsta möjliga hastighet samt att fartyg som seglar i lägre medelhastigheter än 15 knop ska passera Adenviken nattetid, skriver Lloyd’s List.