P&I-premien kan öka med tio procent

Försäkringsmäklaren Aon räknar med en generell höjning av P&I-premierna med tio procent, trots goda finanser och hög soliditet hos P&I-klubbarna. Orsaken är kommande lagstiftning med skärpta ansvarsbestämmelser med potentiellt ökade försäkringskrav.