P&I-klubb varnar för fler fripassagerare

Antalet fripassagerare har minskat betydligt under senare år, bland annat beroende på införandet av ISPS-koden. Nu finns dock en risk att trenden bryts. Enligt the Standard P&I Club ökade de försäkringsfall klubben har hanterat från 50 fall 2007 till 80 fall 2008. Totalt omfattade fallen 87 fripassagerare 2007 och 149 under 2008. Enligt Standard är fripassagerare vanligtvis desperata människor som drivs av ekonomiska och politiska krafter och i dagens ekonomiska klimat kan detta bli ett ökande problem, framförallt i Väst-, Syd- och Nordafrika, Sydamerikas västkust, Karibien samt vissa hamnar i Röda Havet och på Afrikas ostkust och då särskilt i de hamnar som brister i ISPS-rutiner. Nästan 50 procent av fripassagerarna kommer från Västafrika.Under 2000-talet har Standard P&I Club hanterat totalt 982 fall med 2.051 fripassagerare. 45 procent av dessa hittades på containerfartyg, 16 procent på bulkfartyg, 11 procent på bilfartyg och 9 procent på ro-ro-fartyg.