Phillips vill beväpna besättningar

Richard Phillips, som var befälhavare på Maersk Alabama när fartyget kapades av pirater, säger i ett senatsförhör att han anser att de fyra högsta befälen på ett fartyg som passerar genom piratinfekterade vatten bör vara beväpnade och få regelbunden vapenträning. Phillips, som hölls som gisslan av piraterna, anser också att privata säkerhetsstyrkor ombord i fartygen kan leda till osäkerhet i befälsföringen mellan befälhavaren och ledaren för säkerhetsgruppen i ett skarpt läge.Phillips får dock inget medhåll från sin arbetsgivare. John Clancy från Maersk säger i samma förhör att om besättningarna beväpnas kan detta leda till tyngre beväpning och annan taktik hos piraterna och den kampen kan de civila sjömännen aldrig vinna.