Petrobaltic börjar med ny oljeutvinning i Östersjön

Polens enda offshorebolag Petrobaltic (som till 69 procent ägs av oljekoncernen Lotos) skall starta oljeutvinning på två nya fält i Polens ekonomiska zon i Östersjön. Man räknar med att fälten har cirka 16 miljoner kubikmeter utvinningsbar olja. Fältet B8 finns 2,1 kilometer under botten, cirka 68 kilometer från kustlinjen vid Hel-halvön. Utvinning i industriell skala inleds 2008 och skall pågå i tio år. De första beräkningarna visade på att B8 innehöll en miljon kubikmeter olja och 100 miljoner kubikmeter gas, men nu tror man det det kan vara mera olja i fältet. Petrobaltic förbereder också för att ta B 23-fältet i drift i Gotlandskoncessionsområdet, cirka 135 kilometer norr om Gdansk. Där finns gas och olja cirka 1,6 kilometer under botten. Man uppskattar att fältet omfattar 15 miljoner kubikmeter olja. Provhål skall borras 2010. Enligt planerna blir B23 i drift till 2033.