Personalen lämnar Codan i Norge

Codan Marine Services sjöförsäkringsteam på kontoret i Bergen har beslutat lämna företaget. Enligt uppgift till SST har de rekryterats av en nyetablerad konkurrent. Codan är i full gång med att rekrytera ett nytt team till Bergenkontoret.Codan Marine Services har ett 50-tal anställda på kontor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Premieintäkterna uppgår till över USD 100 miljoner brutto.