De belönade samt stiftelsens representanter samlade i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Arbetsmiljö | Folk/företag

Pengaregn över förbättrande insatser

640.000 kronor delar Stiftelsen Sveriges Sjömanshus ut i belöningar under 2023. Alltifrån hjältemodiga räddningsinsatser till barnsliga lakan blev den 4 maj hyllade på stiftelsens belöningshögtid.

– Vi såg till vår glädje ett uppsving i år, vi har fått in 68 olika förslag. De här 68 förslagen representerar olika typer av förbättringar av arbetsmiljö, säkerhet och trivsel på sammanlagt 29 fartyg inom 15 rederier. Det är totalt 65 personer som är involverade i de här förslagen, varav fem kvinnor. Här hade vi förstås gärna sett fler kvinnor, ni får gå hem och puffa på era kollegor. Men det är ett fall framåt – förra året var det en kvinna, sa sjöingenjören och arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman, ordförande i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus granskningsgrupp, i inledningen av belöningshögtiden hos Sjöräddningssällskapet i Göteborg.

 • Mässman Helena Karlberg och andrestyrman Christian Jildermark belönades för trivselhöjande lakan ombord.

  Fotograf: Anna Janson

 • Cecilia Österman leder stiftelsens granskningsgrupp.
 • Reparatören Marcus Carbonnier på Aurora, som belönades för sin och teamleader Sanna Kallenbergs lösning för säker hantering av farligt avfall ombord.

  Fotograf: Anna Janson

 • Christina Stave på VTI berättade om sitt forskningprojekt, som har fått stöd av stiftelsen och undersöker hållbarhetskulturen hos två rederier.

  Fotograf: Anna Janson

 • Forskaren Lena Nord Nilsson på KTH visar upp en tröja som mäter arbetsbelasting på kroppen. Hennes projekt får stöd av stiftelsen.

  Fotograf: Anna Janson

 • Martin Viktorelius på Högskolan i Halmstad ingår i ett stiftelsestött forskningsprojekt som bland annat kartlägger hur besättningar tränar säkerhetsberedskap.

  Fotograf: Anna Janson

 • Ingela Berntson, vd för Skärgårdsredarna, var hedergäst och delade ut belöningarna på högtiden.

  Fotograf: Anna Janson

 • Niklas Johansson, personalchef på Tärntank Ship Management, tog emot flera belöningar för sina besättningsmedlemmars räkning.

  Fotograf: Anna Janson

 • Anders Gunnarsson med flera på sjöfartshögskolan i Kalmar fick årets idrottsbelöning på 20.000 kronor.

  Fotograf: Anna Janson

 • Karl Karell, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

  Fotograf: Anna Janson

 • Sjökapten Björn Molin fick efter 36 år i stiftelsens granskningsgrupp årets hedersbelöning.

  Fotograf: Anna Janson

Trivselhöjande lakan

Flera av de forskningsprojekt, uppfinningar, smarta lösningar och insatser som under torsdagen mottog Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningar väckte känslor. 

Gladaste skratten drog de lakan med barnsliga motiv som har blivit en riktig snackis ombord på Stena Vinga. Det började med en fartygstvätt som försvann. Plötsligt fanns inte tillräckligt med sänglinne till befälshytterna och mässman Helena Karlberg fick dra iväg på inköpsrunda. På väg ut skojade andrestyrman Christian Jildermark med henne om att hon kanske skulle köpa lite roligare sängkläder än de vanliga. Hon tog andrestyrmannen på orden och kom tillbaka med lakan med motiv som Barbie, Nalle Puh och Transformers. Det hela blev mycket uppskattat av besättningen och fler färgglada uppsättningar lakan har sedan köpts in. För sitt initiativ belönas de båda besättningsmedlemmarna i kategorin ”Trivsel, ordning och reda”.

Räddade kollega med hjärtinfarkt

De som nog berörde mest var de båda sjöräddningsbelöningarna. Den ena gick till besättningen på Finnfellow, som i väntan på räddningshelikopter kämpade i en dryg timme för att hålla liv i en besättningskollega som hittades livlös. Han hade en pågående hjärtinfarkt men klarade sig med hjälp av en omfattande insats från först besättning och sedan räddningsteam. På plats under belöningshögtiden var inte bara livräddarna ur besättningen utan också den man de räddade.

Guntars Erbe, Jakub Nadziejko och Armands Kakers, befäl på Stena Scandica.

Avvärjde katastrof

Utanför Gotland en måndag i slutet av augusti förra året klarade sig 299 personer ombord på Stena Scandica undan vad som kunde ha bivit en katastrof. En brand på bildäck föranledde blackout och under några timmar drev fartyget mot land. På belöningshögtiden berättade Stena Scandicas befäl om de dramatiska timmarna av brandbekämpning, koordineringen med rederiet och av säkerhetsarbetet ombord. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar besättningen för sitt professionella agerande.

Flera priser till Auroras besättning

Årets hedersomnämnande föräras Forseas Aurora, vars besättning mottog tre belöningar och enligt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har utmärkt sig genom det sätt som de belönade förslagen har genomförts och implementerats ombord. “Förbättringsarbetet genomsyras av delaktighet mellan flera avdelningar och utgör ett fint exempel på hur arbete och arbetsmiljö tillsammans kan utvecklas på ett sätt som gynnar många medarbetare ombord”, lyder stiftelsens motivering till omnämnandet. 

Läs mer om Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningar i nr 5 av Sjöfartstidningen.