Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Fartygsutrustning | Folk/företag

Pengaregn i Långedrag

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har på torsdagen haft sin årliga belöningsdag. Totalt delades 400.000 kronor ut.

Belöningsdagen hölls i år på Sjöräddningssällskapets Hus i Långedrag i Göteborg, dit uppemot 150 deltagare hade anslutit. Efter att hedersgästen Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line, hållit ett inledningsanförande tog stiftelsens kanslichef Christer Nordling och Karl Karell från stiftelsens belöningsgrupp över ordet och presenterade alla belöningar och omnämnanden.

Mest till arbetsbelöningar

Totalt delades alltså 400.000 kronor ut, och av dessa pengar gick merparten – eller närmare bestämt 300.000 kronor – till så kallade arbetsbelöningar, det vill säga till innovationer, nya konstruktioner eller tekniska förbättringar som direkt kan användas ombord på fartyg.

I år delades sammanlagt 28 olika arbetsbelöningar ut, där prissummorna låg på mellan 5.000 och 30.000 kronor. Högsta beloppet på 30.000 kronor gick till matrosen Adonis Castrence och överstyrmannen Maria Moberg på Wallenius-fartyget Fidelio, för att de konstruerat en ny typ av ramar för landgångsnät. Ramarna är vikbara och kan fixeras så att nätet kan sträckas ut från vardera sida av landgången, vilket minskar risken för fall mellan fartygssida och kaj.

Manluckor och manhål

Överstyrmannen Ulf Nyberg, pumpmannen Edgardo Frias och reparatör Jerry Baldoza på Wisby Tankers-fartyget Palanca Montevideo belönades med 27.000 kronor för en ny stege till manluckor, och tekniske chefen Thomas Gustafsson på DFDS-fartyget Petunia Seaways fick 25.000 kronor för en lika enkel som effektiv handtagskonstruktion för manhål.

Hedersomnämnande till Seagas

Bunkerbåten Seagas fick stiftelsens hedersomnämnande, vilket motiverades med att besättningen visat prov på ovanligt starkt engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor – något som inte minst visade sig i att man lämnat in hela 14 inlämnade förslag till stiftelsens belöningsdag.

Inte nog med det – Seagas befälhavare Magnus Hellström och överstyman Andreas Joelsson belönades dessutom med två priser på 10.000 respektive 5.000 kronor för två olika nya tekniska konstruktioner. I det ena fallet handlade det om en slags grepliknande en hötjuga som kan användas vid förtöjning, och i det andra fallet om en ny typ av packningsring som syftar till att förhindra främmande partiklar från att komma in i tankarna.

Eldsjälar fick pris

Förutom arbetsbelöningarna delades också en del andra belöningar i sedvanlig ordning ut. Fartygskocken Richard Fritz på Charterfrakt Baltic Carrier-fartyget Baltic Bright belönades med idrottsbelöningen på 20.000 kronor för sitt långvariga engagemang inom sjömansidrotten, och en lika stor summa gick till Sjöfartstidningens tidigare och mångårige sportkrönikör Hans Fredriksson som fick årets hedersbelöning för att också han bidragit till att främja motion och friskvård inom sjömanskåren. Årets litteraturpris gick till Thomas Taro Lennerfors, som tilldelades 20.000 kronor för att ”förena akademisk noggrannhet med en intresseväckande presenation”. 

Räddade Södertälje-par

Vidare delades tre sjöräddningsbelöningar också ut. 20.000 kronor gick till Wallenius-fartyget Fidelio som i april förra året räddade en nödställd ensamseglare i Stilla havet, och lika mycket pengar tilldelades Concordia Maritime-fartyget Stena Paris som i augusti förra året räddade ett äldre par från Södertälje – av alla ställen! – som också befann sig i en nödsituation i Stilla havet.

Ett hedersomnämnande inom kategorin sjöräddningsbelöningar gick till Wallenius Marine, för att ha tagit fram ett så kallat ”distress aid kit” som kan användas i samband med nödsituationer, inte minst vid sådana räddningsinsatser med flyktingar på Medelhavet som Wallenius-fartyg tidigare varit inblandade i.       

Insjöpris från Svensk Sjöfart

Slutligen delades också årets Insjöpris ut, som är ett pris som delas ut av Svensk Sjöfart och i år gick till Jörgen Zachau, haveriutredare vid Statens Haverikommission. Jörgen Zachau får årets Insjöpris för sitt engagemang och arbete med tillbudsrapporteringssystemet Foresea.

Kommentarer

 • Anonymous

  Heja Fritz !!!

 • Anonymous

  ” äldre par från Södertälje – av alla ställen!”. Förstår varför paret befann sig mitt i Stilla havet. Tryggare där än i Södertälje.
  För övrigt tycker jag att texten är konstig. Hade de varit från Göteborg, hade det då varit naturligare att de ägnat sig åt långsegling, eller att de befunnit sig i sjönöd?

  Sedan anser jag att ensamseglare skall åtalas för brott mot sjölagen. Det går inte att hålla utkik dygn ut och dygn in.Inte ens om man trycker i sig narkotiska preparat. Så alla ensamseglare begår per automatik brott mot sjölagen och skall behandlas därefter.

 • Anonymous

  Södertälje är numera en mera påtaglig sjöfarsstad än Göteborg! En hamn som går mycket bra, en kanal som går rakt genom centrum så att vanligt folk kan se de stora(nåja, upp till 10.000 tonnare i alla fall) fartygen. Vad ser en Göteborgare av sjöfarten idag? Stena färjor? Tror nog att det är lika tryggt eller farligt att vara ute bland folk i båda städerna.

Artikeln är stängd för fler kommentarer