Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Ekonomi | Politik

”Pekar inte med hela handen”

Tonnageskatten är den viktigaste satsningen för sjöfarten som Regeringen presenterar i årets budgetproposition.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n presenterar i årets budgetproposition.

– Den enskilt viktigaste posten som vi presenterar i höstbudgeten är att vi genomför tonnageskatten, förhoppningsvis från halvårsskiftet 2016, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Sjöfartstidningen.

– Därefter finns det en del mer allmänna reformer som i slutändan kan beröra sjöfarten.

Satsningar på högskoleplatser

Med mer allmänna reformer menar Anna Johansson till exempel satsningar på fler utbildningsplatser till högskolor och universitet, där förhoppningen är att några av de kan komma sjöfarten till gagn.

Men i övrigt nämns inte många satsningar på just sjöfarten. Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund undrar till exempel var satsningarna på att flytta över gods från väg till sjöfart tog vägen.

Pekar inte med hela handen

– Det finns inget i dagens budget där vi pekar med hela handen för att tvinga över gods. Men till exempel satsar vi mycket på järnvägsunderhåll. Och i det ingår anslutningar till hamnar, säger Anna Johansson.

Dessutom nämner hon att Finansdepartementet utreder en så kallad vägslitageskatt.

– Och syftet med den är att få ett tryck mot att använda mindre miljöpåverkande transporter, till exempel sjöfart.

Återkommer med sjöfartsinitiativet

I budgeten nämns också den maritima strategin, och i samband med den en mer specifik satsning på sjöfarten – ”ett sjöfartsinitiativ” kallas det i budgeten.

– Det kom fram i samband med den Maritima strategin. Men vi insåg att vi måste återkomma med mer satsningar på handelssjöfarten eftersom den har sina egna förutsättningar.

Arbetet med sjöfartsinitiativet är knapp påbörjat, säger Anna Johansson, och vad den kan komma att innehålla är ännu oklart.

– Men det kan handla om infrastukturåtgärder, regelförenklingar och så vidare.

Inget förlängt extra anslag

För några år sedan fick Sjöfartsverket ett extra anslag tilldelat sig. Ett tillfälligt anslag på 300 miljoner per år över tre år – 2014, 2015 och 2016. Enligt Anna Johansson tillkom anslaget eftersom Sjöfartsverket haft en del bekymmer.

– För att verkets bekymmer inte skulle slå mot näringen, och för att kompensera mot eventuella höjda kostnader av seca-direktivet, gav man det extra anslaget.

Ska presentera egen lösning

Men enligt Anna Johansson har Sjöfartsverket nu fått i uppgift att presentera för Regeringen hur de planerar att få en budget i balans. Det ska ske senare i vinter.

– Detta ska man klara för egen maskin och då ser vi det inte som nödvändigt att förlänga det tillfälliga anslaget, säger Anna Johansson.

Det extra anslaget gäller även under 2016. Och enligt Anna Johansson kan det finnas anledning att ta ett nytt beslut till nästa års budgetproposition.

– Men det är inte aktuellt att förlänga anslaget redan denna budgeten.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]