Peder Tordenskjold till Libanon

Det danska örlogsfartyget Peder Tordenskjold har lämnat Danmark för tre månader i vattnen utanför Libanon. Fartyget är en del av FN-operationen Unfil som ska förhindra smuggling av vapen och krigsutrustning till Libanon. Peder Tordenskjold är det andra danska fartyget som tjänstgör i utländska vatten för tillfället, fartyget Absalon är stabsfartyg i insatsstyrkan mot pirater utanför Somalia.