Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Passagerarrekord på Sjövägen

Stockholms pendelbåtslinje 80 går mot alla tiders rekord, redan nu har den miljonte passageraren stigit ombord.

Pendelbåtslinje 80, som även kallas Sjövägen, har hittills i år avlastat Stockholms landbaserade kollektivtrafik med en miljon passagerare. Fartygen på linjen går mellan Nybroplan och Frihamnen via Nacka och Lidingö.

Att en miljon passagerare har nyttjat Sjövägen i år kan jämföras med att 825.000 passagerare reste med linjens fartyg under hela fjolåret.

Fler turer

Enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet i Stockholms läns landsting har kapaciteten på pendelbåtslinje 80 successivt ökats med fler turer i takt med att efterfrågan ökat. I augusti infördes 15 minuterstrafik i rusningstid och 2020 ska linjen förlängas till Mor Annas Brygga via bland annat Ropsten, Djursholm, Storholmen och Tranholmen.

”Historisk dag”

– Det är en historisk dag nu när miljonvallen är spräckt. Det visar att våra satsningar på en kraftigt utbyggd pendelbåtstrafik ligger helt rätt i tiden samtidigt som vi vet att det får fler att ställa bilen hemma och åka kollektivt istället, kommenterar Gustav Hemming (C), samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd, i pressmeddelandet.

Kortar restider

– Nu blickar vi framåt mot den förlängning av linjen som ska träda ikraft 2020 via viktiga knutpunkter såsom Ropsten och Djursholmstorg. Pendelbåtar kortar restider, skapar nya genvägar över vattnet och knyter på ett naturligt sätt ihop vår region samtidigt som det är ett attraktivt sätt att resa på. Inte minst möjliggör det mer bostadsbyggande i attraktiva kajmiljöer, säger Gustav Hemming.