Passagerarfartyg uppfattas som mer riskabla än tankers

HSBC Insurance Brokers visar i sin årliga Protection and Indemnity Review att passagerarfartyg har fått sina försäkringspremier hos International Group of P&I Clubs nära tredubblade sedan 2001/02 då premierna var 27,62 US cent per gt. 2005/06 var premierna 74,76. Under samma period steg premierna för ”Dirty tankers” endast från 39,53 US cent per gt till 63,85.Den stora premieökningen avspeglar både risken att utsättas för terrorism som upplevs ha ökat sedan 2001 och det faktum att passagerarfartygen fortsätter att växa sig allt större.”Principen om ökad risk, beroende på fartygsstorlek, kan också appliceras på 10.000 TEU-containerfartygen i beställning”, skriver HSBC.