Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Norskt kryssningsfartyg evakueras

Enligt Hovedredningssentralen i Norge pågår evakuering av kryssningsfartyget Viking Sky som efter maskinhaveri började driva mot land i det hårda vädret.

HRS Sør-Norge meddelar att kryssningsfartyget Viking Sky sände Mayday-meddelande kockan 14.00 på grund av maskinproblem. Enligt NRK började fartyget driva mot land utanför Hustadvika på norska västkusten. Våghöjden uppges till mellan åtta och nio meter och enligt Marine Traffic är vinden västlig med vindstyrkan drygt 20 meter per sekund.

Flera helikoptrar har sänts till platsen och NRK uppger att 1.300 personer ska evakueras. Klockan 16.45 meddelade HRS Sør-Norge att man arbetar med att starta upp en av maskinerna. Tidningen VG uppger på webben att fartyget har ankrat och att ankaren inte draggar för närvarande. Enligt data från Marine Traffic är bogserbåten Vivax på plats och flera stora offshore supplyfartyg är på väg mot haveristen.

Viking Sky är på 47.842 GT och levererades av Fincantieri i Italien 2017 till Viking Ocean Cruises. Hon har kapacitet för 930 passagerare och har NIS-flagg.

Även lastfartyg har problem

HRS Sør-Norge upplyser på Twitter att även coastern Hagland Captain har råkat i sjönöd och fått slagsida i samma område på grund av maskinproblem. Nio personer är ombord och avvaktar om det blir aktuellt med en evakuering. Två räddningshelikoptrar har dirigerats till denna haverist, vilket innebär att evakueringen av kryssningsfartyget försenas något. Bedömningen är att alla ombord på kryssningsfartyget anses vara i säkerhet.

Det NIS-flaggade torrlastfartyget Hagland Captain är på 4.699 och byggt 2012 i Indien.