Den nya Hisingsbron i Göteborg kommer att invigas under 2021.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk

Parterna enade om Hisingsbrons öppningar

Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad har nu kommit överens om nya samverkansregler för trafikslagen på och över Göta Älv i Göteborg inför invigningen av den nya Hisingsbron.

Samverkansreglerna uppfyller innebörden av de villkor som Mark- och Miljööverdomstolen slog fast när den 2016 gav Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron som enligt planen ska öppna för trafik under våren 2021.

– Vi har genom ett gott samarbete nu kommit fram till en fungerande överenskommelse gällande broöppningar i Göteborg. Längs vägen har vi förankrat och samlat in synpunkter från regioner, kommuner och näringsliv i både Västra Götaland och Värmland, säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst, i ett pressmeddelande.

Inga förändringar för sjöfarten

För sjöfartens del innebär överenskommelsen konkret att Hisingsbron inte kommer att öppnas för fartyg under rusningstid, vilket betyder mellan klockan 06 och 09 på morgonen och klockan 15 och 18 på eftermiddagen. Därutöver ska broöppning kunna ske för fartyg under hela dygnet, året om, efter anrop i god tid.

– Det är samma spärrtider som gäller för den nya bron som för den gamla, säger Johan Wahlström, enhetschef Infrastrukturavdelningen vid Sjöfartsverket till Sjöfartstidningen.

Eftersom den nya bron har en segelfri höjd på tolv meter,  sju och en halv meter lägre än den gamla Göta Älvbron, kommer det att bli fler broöppningar under tiderna utanför rusningstid.

Vill se ökad sjöfart

De nya samverkansreglerna består av två delar. Den första delen handlar om ett förhållningssätt för att hantera dagens trafiksituation. Den andra delen handlar om att det ska genomföras utvärderingar av hur samverkansreglerna fungerar i praktiken under den fem år långa prövotiden för Hisingsbron.

– Det är det viktiga. Vi ska analysera hur de här spärrtiderna fungerar under prövotiden och om det blir en stor påverkan på sjöfarten. Om vi kan visa en tydlig påverkan för sjöfarten gör den här prövotiden att det är blir möjligt att ser över de här spärrtiderna igen, säger Johan Wahlström.

Mer sjöfart i framtiden

Sjöfartsverket förväntar sig en ökad sjöfart i regionen i framtiden, vilket gör frågan om brons påverkan central.

– Därför tycker vi det är så viktigt att det nu finns en överenskommelse mellan alla parter. Vår ambition är att öka sjöfarten till Vänern så därför är det viktigt att det finns en ordentlig samverkan, säger han.

För fritidsbåtar kommer Hisingsbron att öppnas vid upp till sex fasta tillfällen dagtid på vardagar, vid ytterligare två tillfällen under helger och röda dagar samt ännu ett tillfälle under semesterperioden sommartid.